Dodavatel:                                                                                                          

Firma:

MAGSY, s.r.o.

 

 

Ulice:

Holešovská 457

 

 

Město:

Fryšták

 

 

PSČ:

763 16

 

 

e-mail:

[email protected]

 

 

 

 

Věc: Potvrzení RoHS

 Tímto potvrzujeme, že veškeré námi dodávané neodymové, NdFeB, magnety splňují nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU v platném znění tzv. RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Všechny námi dodávané neodymové, NdFeB, magnety nepřesahují maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech.

Olovo (0,1 %)

Rtuť (0,1 %)

Kadmium (0,01 %)

Šestimocný chrom (0,1 %)

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)

Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)

Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)

Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)

Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %)

 

Obecně naše společnost sleduje a vyhodnocuje dostupnost technicky a ekologicky vhodných náhradních látek a koordinuje svou činnost tak, aby výrobky byly vždy ve shodě se shora uvedenou evropskou legislativou.  Potvrzujeme, že v případě, že by se v námi dodávaných neodymových, NdFeB, magnetech v budoucnu objevila látka uvedená ve větším než povoleném množství, uvedeme název látky / směsi, její množství v produktu a budeme kontaktovat nákupní oddělení našich zákazníků. Kontaktní e-mailová adresa pro tyto případy je: [email protected]

Fryšták 15.09.2020

Jiří Němeček, CEO

Prohlášení ke stáhnutí v PDF