Nebezpečí úrazu a prasknutí magnetů

Magnety jsou velmi silné, proto s nimi manipulujte opatrně. Nebezpečné je zejména samovolné smrštění dvou či více magnetů k sobě, nebo ke kovovému materiálu. Riziko poranění prstů. Doporučujeme používat ochranné rukavice. Při zmíněném smrštění magnetů k sobě může dojít k prasknutí magnetu. Magnety jsou velmi křehké.
 
 
 

Silné magnetické pole

Silné magnetické pole magnetů může poškodit elektronická zařízení v jejich blízkosti (TV, počítače, pevné disky, hodinky, kreditní karty,...). Udržujte dostatečnou vzdálenost těchto zařízení od magnetu.
 
 
 
 

Nebezpečí polknutí magnetu

Při polknutí magnetu může dojít k vážnému poškození zdraví.Proto magnety ukládejte z dosahu dětí.
 
 
 
 
 

Neodymové NdFeB magnety vs. feritové magnety

Feritové magnety mohou být poškozeny silným magnetickým polem neodymových NdFeB magnetů. Skladujte tedy tyto magnety odděleně.
 
 
 
 
 

Teplotní odolnost magnetů

U každého magnetu je uvedena jeho teplotní odolnost. Při překročení této teploty dojde k poškození magnetu. Proto nevystavujte magnety vyšším teplotám, než pro které jsou určeny.
 
<h3kardiostimulátor< h3="" style="box-sizing: border-box;">
 
 
 

Kardiostimulátor

Osoby s kardiostimulátory a implantovanými srdečními defibrilátory by neměly pracovat s magnety.
 
 
 
 
 

Koroze magnetů

Materiál, z kterého jsou magnety vyrobeny, je náchylný ke korozi. Proto magnety povrchově upravujeme. Skladujte magnety v suchu a dbejte na to, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy magnetu