Břemenové magnety - jaký vybrat?
   21. 07. 2022     Magnety v podnikání a průmyslu    Comments 0
Břemenové magnety - jaký vybrat?

Břemenové magnety

Mnoho průmyslových odvětví používá břemenové magnety pro každodenní operace. Každodenními operacemi je myšleno například: manipulace s feromagnetickými materiály v kovozpracujícím průmyslu – v dílnách, na staveništích, ve skladech ocelových polotovarů, při manipulaci s ocelovými obrobky, nástroji, plechy, kovovými profily, trubkami a tyčemi.

Některá odvětví je používá pro specifické účely, pojďme se podívat, kde všude z nich těží:

 Výroba: hojně se využívají ve zpracovatelském průmyslu, zejména ve velkovýrobách. Břemenové magnety jsou v tomto odvětví nezbytné, protože je potřeba přemisťovat náklad extrémně rychle. Zvedání a přesouvání přes různé překážky, by bez tohoto specifického magnetu mohlo trvat i několik hodin. S využitím vhodných nástrojů však lze toto vše zvládnout během několika minut.

 Skladování: také se používají ve skladech a skladovacích zařízeních. Standardní sklad je pokryt mnoha druhy těžkých materiálů, které lze snadno zvednout pomocí břemenového magnetu.

 Těžba: magnety jsou zde používány za účelem rychlejšího přesun těžkých předmětů, což umožňuje pracovat na více strojích, protože nemusí trávit drahocenný čas zdlouhavým přemisťováním jednoho objektu, což šetří cenný čas a peníze.

 Přeprava: mnoho společností používá jeřáby ke zvedání těžkých předmětů, to je však velmi neefektivní a může způsobit pracovníkům zbytečná zranění. Proto se začaly uchylovat k používání právě břemenových magnetů.

 Stavby a logistika: staveniště jsou dalším místem, kde se běžně používají zvedací magnety. Existuje mnoho stavebních projektů a logistických služeb, které vyžadují, aby pracovníci zvedali těžké materiály.

 Doprava: je také jedním z nejběžnějších odvětví, které pro své přepravní potřeby používá břemenové magnety. Mnoho nákladních automobilů, autobusů a dalších vozidel ho používá pro přepravu těžkých nákladů kvůli jeho pevnosti. Zvedání těžkých předmětů z jednoho místa na druhé je s magnety mnohem snazší.

Břemenové magnety nabízejí několik výhod, jednou z nich je vyšší produktivita. Výrobní společnosti mohou zvedat a přemisťovat součásti rychleji pomocí tohoto magnetu. Dokud je předmět vyroben z feromagnetického materiálu, bude jednoduché břemenový magnet využít.

Kromě vyšší produktivity mohou zvedací magnety chránit pracovníky před zraněním. Díky magnetu nebudou muset pracovníci ručně zvedat těžké předměty. Břemenové magnety jsou velmi silné. Většina z nich obsahuje velmi silné neodymové magnety, které jsou schopny zvednout velmi těžké předměty až do 2000 kg.

Zejména jsou velmi univerzální. Dají se kdekoliv a prakticky za cokoliv zaháknout a kamkoliv jednoduše přemístit. Není potřeba, žádmných složitých operací ani logistických plánů!

Břemenové magnety jsou odolné a mají dlouhou životnost. Přes magnet je nanesena vrstva niklu, čímž je nejen chrání před korozí, ale také oděrem.

Výhody břemenových magnetů v naší nabídce

Výše jsme vám nastínili několik důvodů a výhod, pro které jsou břemenové magnety v různých průmyslových odvětvích tolik oblíbené. Teď vám dáme pár důvodů, proč si vybrat ty naše!

 Jednoduché ovládání Easy Switch – břemenový magnet je možné snadno, rychle a bezpečně přepínat

 Air Gap test – odtrhová zkouška je prováděna se vzduchovou mezerou - klademe důraz na vyšší bezpečnost v reálných podmínkách provozu

 Závěsné oko z nerezové oceli

 Záruka 5 let na magnetický systém

 Kapacitní tabulka pro snadnou orientaci, přímo na těle magnetu

 Magnet splňuje koeficient bezpečnosti 3+, v odtrhovém testu tedy unese více než trojnásobek své maximální povolené nosnosti

 Kompaktní tělo s pouze dvěma zapuštěnými šrouby

Všechny druhy našich břemenových magnetů

V naší nabídce naleznete několik typů břemenových magnetů od 150 - 2000 kg. Všechny jsou stejně kvalitní, prošly stejným systémem testování, jsou stejně bezpečné, a proto nemusíte přemýšlet, jaký si vybrat.

Jediné v čem se liší je velikost a v závislosti na velikosti i cena, odtrhová silou a nosnost.

  

Jak je to s uvedenou upínací silou

Mějte ovšem na paměti, že uváděná upínací síla se bude v reálném provozu lišit. Testy jsou vždy prováděny za ideálních podmínek, i když ty naše počítají s tím, že v realitě tomu bude jinak. Přesto se upínací síla snižuje, čím více proměnných na magnet působí.

Než začnete tedy magnet vybírat, zohledněte prostředí, ve kterém ho chcete používat (typy materiálu, rozměry a hmotnosti břemen či obrobků a povrch břemen či obrobků - například zda mají otvory či malou styčnou plochu).

Co ovlivňuje upínací silu

Při výběru magnetu musíme vzít v úvahu několik faktorů:

Vzduchová mezera

Vzduchová mezera, je považována za jeden z kritičtějších aspektů. Má potenciál výrazně ovlivnit výkon magnetu při jeho používání. Jednodušeji řečeno, je to „vnější“ vzdálenost od jednoho pólu magnetu k druhému. Čím větší je mezera, tím větší je snížena upínací síla magnetu.

Stav materiálu

Zahrnujeme sem:

 Typ materiálu

 Tloušťka materiálu

 Stav povrchu

Kromě toho budou mít obrobky vyrobené z měkké oceli vyšší magnetickou permeabilitu, což umožňuje magnetu fungovat na optimálnější úrovni. Magneticky nasycené obrobky, jako jsou nerezové oceli s nižší permeabilitou, mají za následek nižší než očekávanou upínací sílu. Různé povrchové úpravy, jako je barva, rez a nerovné povrchy, to vše vytváří vzduchové mezery, které snižují upínací sílu.

Provozní teplota

Teplota ovlivňuje magnetismus buď pozitivně, nebo negativně. Magnet vystavený teplu zmenšuje své magnetického pole, protože částice uvnitř magnetu se pohybují stále rychleji, což způsobuje pokles magnetismu. Naopak, když je stejný magnet vystaven nízkým teplotám, jeho magnetické vlastnosti se zvýší a zlepší.

Comments

Log in or register to post comments