Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Doprava nad 1000 Kč ZDARMA

Přečtěte si prosím před objednáním produktu bezpečnostní a manipulační podmínky.

Cena dopravy

Zásilkovna od 60 Kč Doprava od 1000 Kč zdarma
52818
Skladem
U vás 24. 04.
Poslední kus skladem
217 800,00 Kč 180 000,00 Kč Bez DPH
Skladem
U vás 24. 04.
Poslední kus skladem

Parametry

Hmotnost celková 1275 kg
Způsob čištění Automatické
Elektroinstalace Bez elektroinstalace (motor je zakončen svorkovnicí pro připojení ovládacího napětí)
Typ magnetu Ferit
Typ magnetického obvodu Standard (jednopól)
Typ zavěšení 4x Šroub s okem Ø 35 mm
Materiál k separaci Sypké směsi*
Instalace Nad dopravní pás šířky max. 800 mm (31 1 ⁄2 in)
Materiál pásu separátoru Pryž EP 100
Rychlost pásu separátoru 1,22 m/s (2,73 mph)
Rozměr magnetické desky 800 x 660 mm
Pracovní teplota stroje -20 ~ +40 °C (-4 ~ +104 °F)
Motor NORD SK9022.1AZBDH-100LP/4 TF
Typ převodovky Šneková převodovka

Důležité informace

Magnetický separátor nad pásový dopravník s automatickým čištěním (MS F) je vhodný pro separaci větších feromagnetických nečistot z lehce prostupných materiálů během jejich přepravy na pásovém dopravníku. Maximální rychlost dopravníkového pásu, který přepravuje materiál může být 1,5 metrů za sekundu. Konstrukční řešení je tvořeno magnetickou deskou, kolem které obíhá dopravníkový pás s unašeči, jejichž úkolem je vynášet vyseparovaný magnetický kov mimo magnet, viz. obrázková galerie (bez výslovného souhlasu výrobce neinstalujte magnet nad dopravník jiným způsobem, než který je znázorněný na obrázcích). V případě, že Vám nejsou obrázky, které znázorňují příklady instalace magnetu nad dopravník jasné a jsou pro Vás nesrozumitelné, před nákupem magnetického separátoru se ujistěte u výrobce. Magnetický separátor je dodáván bez konstrukce k jeho zavěšení/instalaci. Je osazen 4 ks závěsných ok, na které magnetický separátor zavěsíte. Konstrukce (není součástí dodávky) musí být dostatečně tuhá a pevná, aby nedocházelo k nechtěným vychýlením a přenosu případných vibrací na magnetický separátor v průběhu jeho chodu. Doporučujeme použít výškově nastavitelné závěsy z důvodu možného nastavování výšky zavěšení magnetického separátoru.

Pojmem feromagnetické nečistoty, který v tomto textu požíváme, jsou myšleny výhradně plně magnetické kovy (magnetické železo nikoliv paramagnetické, velmi jemně magnetické materiály) o frakci (velikosti) od průměru 30 mm do průměru 100 mm případně srovnatelné v rozměru 30x30x30 mm – 100x100x100 mm, maximální váhy 5 kg/1 kus. Popisem výše je myšlena pravidelná velikost těchto kovových magnetických příměsí. V případě, že hrozí výskyt ostrých kovových feromagnetických nečistot/ předmětů, může dojít k poškození/protržení vynášecího pásu magnetického separátoru. V tomto případě je nutná pravidelnější kontrola stavu vynášecího pásu magnetického separátoru.

Velmi zásadní vliv na kvalitu magnetické separace má umístění magnetického separátoru co nejblíže k přepravovanému materiálu a jeho výška (výška přepravovaného materiálu) na přepravním páse. Výška přepravovaného materiálu nesmí přesáhnout 100 mm (u některých typů materiálů i méně, viz. výpis materiálů níže) v celé jeho přepravované šíři a vzdálenost magnetického separátoru od horní hrany přepravovaného materiálu nesmí přesáhnout 150 mm (tím je myšlena vzdálenost po plochu vynášecího pásu magnetického separátoru, nikoliv ke spodní hraně unašeče vynášecího pásu). Velmi důležité, pro dosažení maximální účinnosti, je také odstranění všech magnetických kovových částí přepravního pásu v místě, kde je magnet nad dopravník instalován, válečkové stolice musí být nahrazeny nemagnetickými případně v části, kde je magnetický separátor instalován úplně vyřazeny, část nosné konstrukce přepravního pásu pod magnetickým separátorem musí být nahrazena nemagnetickou ocelí, v případě instalace nad vratný válec přepravního pásu musí být i zde vyloučena přítomnost magnetických železných konstrukcí a prvků, stejně tak i vratný válec musí být vyměněn za nemagnetický. Dále nesmí být přepravní pás osazen kovovými/magnetickými unašeči. V případě zavěšení nad přepravní pás, který je pod úhlem, musí být i magnet nad dopravník (magnetický separátor) instalován pod shodným úhlem, aby výška jeho zavěšení byla ve všech bodech nad přepravním pásem shodná. 

Upozorňujeme také na nutnost zachování dostatečného manipulačního prostoru kolem nainstalovaného magnetického separátoru pro dvě osoby a to hlavně z důvodu údržby a případných oprav. Stejně tak je z těchto důvodů nezbytné zachovat pochozí možnost kolem celého magnetického separátoru. Není dovoleno obsluhovat, udržovat a servisovat magnetický separátor ze žebříků a jiných nestabilních, bezpečnostními techniky neschválených, plošin. V případě, že toto nejste schopni zajistit, je potřeba pro každý servisní zásah magnetický separátor demontovat a servisovat ho v místě, kde je zajištěna maximální bezpečnost servisních pracovníků. Pro jednodušší demontáž doporučujeme nainstalovat odpovídající zvedací zařízení přímo do místa nad magnetický separátor tak, aby ho bylo možno kdykoliv bezpečně demontovat.

Jestliže toto výše uvedené nejste schopni z jakýchkoliv důvodů zajistit, Vaše technologie Vám to neumožňuje, případně existují jiné okolnosti, kontaktujte před nákupem tohoto výrobku naše techniky a vyškolené pracovníky, kteří Vám poradí a doporučí, jak instalovat jiným způsobem. 

Lehce prostupnými materiály (pojem, který v tomto textu používáme) jsou takové materiály, které se dobře sypou, neklenbují se, nejsou lepivé, jsou suché a zbavené hrudek, jsou pravidelných tvarů a rozměrů. Příklady takových materiálů, přepravovaných také na přepravních pásech uvádíme níže. Maximální frakce (rozměr) a pravidelnost rozměrů přepravovaného materiálu může být do maximálního rozměru průměr 15 mm (15x15x15 mm). Pro některé materiály i méně, uvádíme vždy tam, kde se vyžaduje menší frakce.

* Příklady materiálů, který můžete přes tento separátor separovat: 

- asfalt drcený (frakce maximálně 5-7 mm, výška na přepravním páse max. 50 mm)

- cement

- cereálie, různé druhy

- cukr krystal

- cukr moučka

- čočka

- drcené kakaové boby

- drcené kamenivo (maximální frakce 5-7 mm, výška přepravovaného materiálu max. 70 mm)

- drcené PET láhve

- drcené plastové výlisky

- drcené plasty

- drcené pneumatiky (frakce do 10 mm, výška přepravovaného materiálu max. 70 mm)

- fazole (všechny druhy)

- gumárenský regranulát

- gumová drť

- hlína pro výrobu cihel (frakce max. 5 mm, výška přepravovaného materiálu max. 50 mm)

- hrách

- chilli semínka

- kakao

- kovový šrot (drcený na frakci max 5-7 mm, POZOR! nerezové ani jiné barevné kovy magnetický separátor nevyseparuje)

- krmiva pro zvířata

- kukuřice

- mák (možno použít i pro celé makovice)

- masokostní moučka

- mletá kukuřice

- mouka

- nedrcené kakaové boby (výška přepravovaného materiálu max. 70 mm)

- obilí (všechny druhy)

- písek (výška přepravovaného materiálu max. 50 mm)

- plastová drť

- plastový granulát a regranulát

- drcené kabely (POZOR! nerezové ani jiné barevné kovy magnetický separátor nevyseparuje, maximální frakce 3-5 mm)

- drcená štěpka (maximální frakce 5-7 mm)

- sušené cukerné řízky (po vylisování nadrcené na maximální frakci 10 mm)

- podrcený komunální odpad (maximální frakce 10 mm)

- nedrcený komunální odpad (nutno dodržet rozprostření po celé šíři přepravního pásu, maximální výška materiálu 70 mm)

- struska ve spalovně (nesmí být horká, maximálně 40-50 °C, maximální výška na přepravním páse 50 mm)

- popel (ne žhavý ale zchlazený na pracovní teplotu magnetického separátoru)

- potravinářské sypké směsi

- pelety (výška přepravovaného materiálu max. 50-70 mm, frakce max. 10-15 mm)

- sezamová semínka

- sklářský písek

- slévárenský písek

- sója

- stavební hmoty (sypké materiály do maximální frakce 3 mm a výška materiálu na přepravním páse max. 50 mm)

- sušená čokoláda

- sušená syrovátka

- sušené bylinky

- sušené instantní polévky

- sušené koření (jemně mleté nebo velmi jemně nadrcené, maximální frakce 3-5 mm)

- sušené mléko

- sušený kokos

- sypké škroby např. kukuřičný

- štěrk (maximální frakce 5-7 mm, výška na přepravním páse max. 50 mm)

- vápenec (maximální frakce 5-7 mm, výška na přepravním páse max. 50 mm)

- vápno mleté (mleté na max. frakci 3 mm, výška na přepravním páse max. 50 mm)

V případě, že se Vaše podmínky liší od námi popsaných, nejste si jisti, jaké magnetické kovy Váš materiál obsahuje, případně nemůžete splnit kteroukoliv z podmínek a nenašli jste v popisu výše materiál, ze kterého potřebujete magnetické kovy vychytávat, případně je Váš materiál různorodý a různých velikostí a frakcí tento typ magnetického separátoru nepoužívejte. V tomto případě není vhodný pro Vaše použití. Kontaktujte prosím naše techniky pro vytipování vhodného magnetického separátoru pro Vaše výrobní podmínky.

Tento magnetický separátor neslouží k magnetické separaci žádných nerezových ocelí, ani takových, které byly již podrceny nebo nějakým způsobem mechanicky znehodnoceny. Neslouží ani k separaci, vychytávání nemagnetický barevných kovů. Neslouží ani jako magnetický dopravník pro manipulaci nebo přemisťování železných předmětů. Slouží výhradně k účelům popsaným výše. V případě, že jste něčemu nerozuměli případně máte pochybnosti, kontaktujte před nákupem naše odborníky v obchodně technickém oddělení pro nabídku jiného typu magnetického separátoru případně pro upřesnění informací, které potřebujete vědět.

Tento magnetický separátor není určen pro použití v žádném prostředí, které je klasifikováno jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Více o dalších typech našich magnetických separátorů můžete najít zde.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: