Magnetický rošt MR 250x250x50/4 VVM-1-80-P

Doprava nad 1000 Kč ZDARMA

 • Pouze online
Magnetický rošt MR 250x250x50/4 VVM-1-80-P
Přečtěte si prosím před objednáním produktu bezpečnostní a manipulační podmínky.

Cena dopravy

Zásilkovna od 60 Kč Doprava od 1000 Kč zdarma
51824
8595133928823
20 570,00 Kč/ks 17 000,00 Kč Bez DPH

Podrobnější text naleznete ZDE

Parametry

Materiál nerezová ocel DIN 1.4301 /AISI 304 / ČSN 17240
Hmotnost (g) 6500
Povrchová úprava Tryskání skleněnými kuličkami
Počet magnetických tyčí 4
Průměr magnetických tyčí 31 mm
Magnetická síla na trubici ? 7.400 Gs
Odtrhová síla na trubici ? 100 N
Hmotnost celková 6,5 kg
Hmotnost magnetického jádra 5,3 kg
Délka 250 mm
Šířka 250 mm
Výška 50 mm
Teplotní odolnost magnetu 80 °C
STAV VÝROBKU ? Nový
Typ magnetu Neodym (NdFeB)
Vhodné do potravinářství ANO

Videa

 

 
 

Důležité informace

Magnetický rošt, určený výhradně pro průmyslové použití, zajistí dokonalé vyčištění vašich suchých směsí od feromagnetických nečistot (pojmem feromagnetické nečistoty myslíme plně magnetické kovy jako železo, nikl, kobalt a slitiny obsahující železo nikoliv paramagnetické, velmi jemně magnetické materiály).

Pro správnou funkci musí být přečišťované směsi (materiál, který sypete přes magnetický separátor):

- homogenní, 

- suché s dobrými sypnými vlastnostmi, aby nedocházelo k ucpání magnetického roštu, viz. dále. 

Magnetický rošt je vhodný k použití pouze do nekontinuálních provozů (v průběhu ručního čištění magnetického roštu je nutno zastavit tok přečišťovaného materiálu). Instaluje se pouze do svislých potrubí, trubice musí být vodorovně (v případě, že není možná svislá instalace, nepoužívejte tento výrobek a kontaktujte nás pro vytipování jiného magnetického separátoru případně k potvrzení vhodnosti jeho použití) např. v potravinářském a chemickém průmyslu, v zemědělství, v průmyslu zpracování odpadů v oblasti výroby stavebních hmot viz. výpis vhodných materiálů níže.

Magnetický rošt se používá jako předstupeň pro ochranu technologií tak, aby se kovové feromagnetické nečistoty nedostaly do zařízení, která by mohly poškodit, například nože mlýnů, drtičů, trysky regranulačních a granulačních linek, trysky vstřikolisů, vytlačovací stolice, lisovací stolice, šrotovací zařízení, jemná síta, keramické lisovací stolice, sklářské lisy atd. Lze jej použít také pro přečištění směsi na co nejvyšší čistotu, kdy se rošt umisťuje na konec výrobního procesu těsně před balení, expedici, aby nedošlo již k žádné kontaminaci kovovým feromagnetickým materiálem během dalších operací ve výrobním závodě. V tomto případě se předpokládá okamžité uzavření přečišťovaného materiálu do uzavíratelných obalů nebo do jiných, uzavíratelných nádob. Díky skvěle sestavenému magnetickému obvodu dochází k vysokému záchytu feromagnetických nečistot (čtěte prosím detailně níže popis, jaké feromagnetické kovové nečistoty může tento magnetický separátor zachytit).

Zrnitost (frakce, velikost) přečišťovaného materiálu může být maximálně do průměru 5 mm (5x5x5 mm), pravidelného tvaru, materiál musí být dobře sypný, suchý, nelepivý a bez hrudek, aby nedocházelo k zahlcování (ucpání) magnetického roštu materiálem. Pojmem dobře sypný materiál, který v tomto popisu používáme, je myšlen takový materiál, který při samovolném sypání nemá vlastnosti se klenbovat (shlukovat se do jednolitých celků), samovolně se zadržovat a bránit tak volnému sypání se přes magnetický rošt. Příkladem takových materiálů (které se špatně sypou) mohou být materiály vlhké, mastné, ale také i materiály na první pohled suché, zdánlivě vypadající jako dobře sypné ovšem jejich přirozená vlastnost je, že se špatně sypou. Takovým zástupcem je například hladká, velmi jemně namletá mouka nebo různé, velmi jemně namleté škroby. Materiály, které doporučujeme a jsou podle našeho odborného názoru a zkušeností vhodné k přesypávání (přečišťování) přes tento magnetický rošt uvádíme níže (upozorňujeme na výše uvedenou maximální přípustnou frakci/zrnitost). V případě, že materiál, z kterého požadujete separovat kovové feromagnetické nečistoty (materiál k přečišťování), nenaleznete ve výpisu níže, nepoužívejte tento výrobek a kontaktujte nás pro bližší upřesnění a případné doporučení jiného magnetického separátoru/roštu nebo odsouhlasení, že tento typ je vhodný i na použití pro magnetickou separaci z vašeho materiálu.

 

* Příklady materiálů, který můžete přes tento separátor separovat:

 • bulgur
 • bramborová kaše v prášku
 • bramborové halušky v prášku
 • cereálie, různé druhy (jen do velikosti frakce pr. 3 mm, 3x3x3 mm)
 • cukr krystal
 • cukr moučka (zde pozor na zahlcování materiálem, doporučujeme sypat pomaleji a rovnoměrně rozmístit po celé ploše roštu) 
 • čočka (v případě častého používání pro velké množství čočky hrozí abraze, upozorňujeme na případné rychlejší opotřebení krycích trubic)
 • čaj (sušený a drcený ne sušené nebo čerstvé lístky)
 • drcené kakaové boby
 • drcené PET láhve (zde pozor na zahlcování materiálem, doporučujeme sypat pomaleji a rovnoměrně rozmístit po celé ploše roštu, spíše vhodné pro menší kapacitní množství)
 • gumárenský regranulát
 • gumová drť
 • chilli semínka
 • jáhly
 • jíška (pozor na klenbování)
 • kakao mleté
 • káva mletá
 • krmiva pro zvířata, dobře sypná, charakterově podobná mouce až do hrubších frakcí ovšem max. zrnitost 3 mm (nesmí být abrazivní)
 • kokosová mouka
 • kypřící prášek d pečiva
 • lepek (pozor na klenbování, velmi náchylný)
 • mouka (zde pozor na zahlcování materiálem, doporučujeme sypat pomaleji a rovnoměrně rozmístit po celé ploše roštu)
 • mák (pouze semínka máku ne celé makovice, ne mletý mák)
 • mletá kukuřice (upozorňujeme na zvýšenou abrazi tohoto materiálu, možno použít separátor, ale častěji kontrolovat opotřebení krycích trubic)
 • masokostní moučka
 • matcha prášek
 • ovocné, mrazem sušené prášky
 • puding (hrozí klenbování a ucpání materiálem, sypejte pomalu a rovnoměrně po celém magnetickém roštu)
 • plastový granulát a regranulát (bez skelné příměsi)
 • plastová drť (bez skelné příměsi, dále nesmí obsahovat jemné vlásečnicové zbytky po drceni, podobné jemným nitím)
 • popel (ne žhavý ale schlazený na pracovní teplotu magnetického roštu)
 • potravinářské suché, sypké neabrazivních směsi
 • pohanka
 • polévky (sušené instantní)
 • puding (horší sypné vlastnosti, sypat pomalu a rovnoměrně rozmístit po celé ploše magnetického roštu)
 • rýže (loupaná i neloupaná, pozor na abrazi)
 • sušené mléko
 • sušená čokoláda
 • sušený kokos
 • sušené bylinky
 • sušená cibule
 • sušené koření (jemně mleté nebo velmi jemně nadrcené)
 • sušená syrovátka (zde pozor na zahlcování materiálem, doporučujeme sypat pomaleji a rovnoměrně rozmístit po celé ploše roštu)
 • sezamová semínka
 • sklovina neboli skelná hmota (upozorňujeme na zvýšenou abrazi a zvýšené riziko prodření krycích trubic)
 • sůl (upozorňujeme na případnou menší životnost z důvodu použitého materiálu, záleží na četnosti používání)
 • sypké škroby např. kukuřičný
 • stavební hmoty (dobře sypné a neabrazivní)
 • tapiokové perly
 • těsta (prášková)
 • tykvová loupaná semena
 • vanilkový cukr

Opětovně zdůrazňujeme, že materiály musí být suché, dobře sypné (nesmí mít vlastnosti se klenbovat), neabrazivní v maximální pravidelné granulometrii do průměru 5 mm (5x5x5 mm). Kapacita prostupnosti se liší v závislosti na materiálu, ze kterého požadujete feromagnetické nečistoty separovat, nelze jednoznačně určit, liší se pro každý typ materiálu. V případě, že si nejste jisti prostupností, kapacitním průchodem, nepoužívejte tento magnetický rošt, kontaktujte naše obchodně-technické oddělení k doporučení jiného typu magnetického separátoru případně k odsouhlasení použití tohoto typu.

Upozorňujeme, že síla stěny krycí trubice je velmi malá z důvodu docílení vysoké magnetické indukce (magnetické síly) a odtrhové síly na jejím povrchu. Proto prosíme zvažte i výšku, ze které budete materiál na magnetický rošt sypat (výška dopadu). Výška, ze které se materiál sype na magnetický rošt, nesmí přesáhnout 1 m. Toto je ovšem individuální pro každý typ materiálu. Nelze přesně určit a předepsat, který materiál se má z jaké výšky sypat. V případě sypání z velké výšky může dojít k prohnutí nebo k proražení krycích trubic a k poškození celého výrobku. V případě, že výška, ze které se bude Váš materiál sypat na magnetický rošt, je vyšší než 1 m, nepoužívejte tento výrobek a kontaktujte naše obchodně-technické oddělení k doporučení jiného typu magnetického separátoru/roštu případně k odsouhlasení použití tohoto typu.

Tento magnetický rošt vychytává (separuje) kovové feromagnetické částice od velikosti 1 µm a menší (charakterově feromagnetický, nezměřitelný, magnetický prach) až do velikosti pr. 5 mm (5x5x5 mm), což je maximální frakce (velikost) materiálu, která může na magnetický rošt dopadávat a která může být přes magnetický rošt přesypávána. V ojedinělých případech může magnetický rošt zachytit i větší kovové předměty až do velikosti pr. 10 mm (10x10x10 mm). Předpokládá se ale nahodilý výskyt těchto nečistot max. do 1% z celkové hodinové kapacity prosypávaného materiálu (předpokládá se pravidelné čištění magnetického roštu od feromagnetických nečistot, tímto není myšleno, že celé 1% větších, feromagnetických nečistot může zůstat na magnetickém roštu po celou dobu sypání hodinové kapacity sypaného materiálu). Obsah těchto větších feromagnetických nečistot nesmí být vyšší. V případě, že je výskyt těchto větších feromagnetických nečistot ve vašem materiálu vyšší, nepoužívejte tento magnetický rošt a obraťte se na naše obchodně-technické oddělení k poskytnutí odborného poradenství. Na magnetický rošt nesmí dopadat větší předměty než uvádíme (max. průměr 5 mm, 5x5x5 mm) vyjma větších feromagnetických nečistot, které popisujeme výše v nahodilém množství. V případě, že se obáváte přítomnosti i větších feromagnetických nebo jiných nečistot, příměsí, je potřeba předřadit síto o velikosti ok max. 5 mm, aby byly tyto větší, nežádoucí předměty zachyceny již před vstupem na magnetický rošt (po instalaci síta je potřeba zvážit snížení kapacitního zatížení, prostupnosti, magnetického roštu). Síto není součástí dodávky magnetického roštu. Upozorňujeme také na možnost, že Váš materiál může obsahovat velké množství jemných kovových feromagnetických nečistot (velmi jemný kovový feromagnetický prach o velikosti menší než 1 µm), které mohou tzv. obalit magnetické trubice a zneprůchodnit magnetický rošt (jemné magnetické částice na sebe nabalují i přesýpaný materiál a zahltí celý systém). Současně s tím dojde k tomu, že se velmi sníží magnetická síla/účinnost magnetického roštu. V případě, že se Vám magnetické trubice ihned po spuštění průchodu materiálu přes magnetický rošt obalí a celé „schovají“ do železného prachu, toto není vadou magnetického separátoru, ale je potřeba posílit magnetickou separaci dalším magnetickým separátorem/roštem nebo častěji čistit magnetický rošt, Váš materiál obsahuje pravděpodobně velmi velké množství feromagnetických částic. 

Jestliže nejste schopni zajistit:

- nepřítomnost větších částic ve vašem materiálu než průměr 5 mm (5x5x5 mm)

- obsah menší než 1% větších feromagnetických částic (do 10 mm) v hodinové kapacitě

- velmi velké množství kovového feromagnetického jemného prachu ve vašem materiálu

nepoužívejte tento magnetický rošt a kontaktujte naše obchodně-technické oddělení k doporučení jiného typu magnetického separátoru případně k odsouhlasení použití tohoto typu.  

 

Magnetický rošt je konstruován tak, aby zachytil co nejvíce kovových feromagnetických nečistot. Vše ovšem záleží na množství těchto feromagnetických nečistot, které se ve vašem materiálu vyskytuje. Není možné závazně garantovat vychytání všech feromagnetických nečistot. Vždy je potřeba zvážit konkrétní technologii a kapacity. V případě nutnosti je třeba předřadit či doplnit další typy magnetické separace/magnetických roštů. Nespoléhejte se prosím pouze na tento jeden magnetický rošt. V případě, že si nejste jisti, tento typ magnetického roštu nepoužívejteobraťte se kdykoliv na naše odborníky v oblasti magnetické separace.

Jestliže magnetický rošt umisťujete do vlastní konstrukce (krabice, násypka, skluz…) upozorňujeme, že takové konstrukce nesmí být vyrobeny z kovového (feromagnetického) materiálu. Hrozí nebezpečí úrazu a výrazné snížení magnetické síly. Všechny konstrukce, do kterých je magnetický rošt umisťován, musejí být vyrobeny z nemagnetických materiálů. Minimální vzdálenost kovových (magnetických) konstrukcí od magnetického roštu je 200 mm.

Magnetický rošt nepoužívejte k separaci nerezavějící oceli (obecně nazývané jako nerez), ani v případě, že se jeví jako magnetická/paramagnetická (takové jsou například po průchodu různými drtiči nebo po jiných formách deformací, stejně tak mohu být tyto paramagnetické nerezi použity na výrobu různých sít). 

Magnetický rošt není určen ani k magnetické separaci barevných nemagnetických kovů ani k magnetické separaci dílců nebo jejich částí, které feromagnetické kovy obsahují (např. plastové díly se zalisovanými zbytky kovových feromagnetických částí, drcené okenní rámy se zbytky kovových lišt, dřevěné pelety se zalisovanými jemnými drátky a podobné). V případě, že potřebujete separovat (oddělovat) i takové feromagnetické nečistoty, tento magnetický rošt nepoužívejteobraťte se na naše odborníky v oblasti magnetické separace, kteří Vám poradí, který jiný magnetický separátor použít případně o jaký typ doplnit Vaši separační sestavu.

Upozorňujeme, že v průběhu čištění magnetického roštu není možné používat tlakovou vodu ani magnetická jádra namáčet. Může se používat pouze suchý hadr k očištění nebo dobře vysušený tlakový vzduch k ofoukání zbytkových kovových nečistot a separovaného materiálu.

Při čištění magnetického roštu buďte velmi opatrní, magnetická jádra jsou velmi silná a jejich přichycením ke kovovým předmětům může dojít k poranění přiskřípnutím, tlakovým scvaknutím. Nepokládejte na nic magnetického (stoly, ponky, schodnice, podlahy…).

Tento magnetický rošt není určen pro použití v žádném prostředí, které je klasifikováno jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Magnetický rošt slouží pouze k vnitřnímu použití. Neinstalujte ve venkovním prostředí.

 

Postup měření magnetické indukce

Měření je provedeno standardním gaussmetrem se sondou o tloušťce 0,75 mm v místě s konstrukčně nejvyšší magnetickou indukcí - v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvodu. Zkoušku 3x opakujeme vždy v odlišném místě magnetického obvodu a vypočteme průměrnou magnetickou indukci.

 

Postup měření odtrhové síly

Měříme leštěným ocelovým etalonem o průměru 10 mm a výšce 20 mm. Měření je provedeno v místě s konstrukčně nejvyšší odtrhovou silou - v místě pólových nástavců resp. v nejnižším bodě oblouku magnetického obvodu. Zaznamenáme sílu, při které došlo k odtržení etalonu. Zkoušku 3 x opakujeme a vypočteme průměrnou odtrhovou sílu.

Pro vaši informaci 10 N = cca 1 kg.

 

Jako potvrzení o měření a garanci naměřených hodnot vystavujeme a součástí dodávky každého kusu magnetického separátoru je originální měřící protokol vystavený právě pro váš konkrétní magnetický separátor (na protokolu uvádíme skladové a výrobní číslo).

UPOZORNĚNÍ: 

Výsledná odtrhová síla a magnetická indukce závisí na mnoha faktorech - např. na rozměrech etalonu, vzduchové mezeře mezi etalonem a testovaným magnetickým obvodem, tloušťce měřící sondy, znečištění povrchů, povrchové úpravě etalonu atd. Uváděné hodnoty odtrhové síly a magnetické indukce byly naměřeny v ideálních podmínkách daných zkušebním prostředím. Tyto hodnoty se však mohou měnit v závislosti na konkrétním typu prostředí, kdy např. provozní podmínky a následné opotřebení mohou ovlivnit efektivitu výrobku, výsledky měření. Uváděné hodnoty je tedy nutné považovat jako orientační a jakékoliv jejich odchylky nelze považovat za vadu ve smyslu ustanovení § 2095 a 2161 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. Pro zjištění přesné hodnoty magnetické indukce a odtrhové síly v konkrétním případě je zapotřebí provést vlastní měření. V případě, že zjištěné hodnoty odtrhové síly nejsou pro Vás dostačující, jelikož nebudou odpovídat uváděným hodnotám, můžete využít garantované možnosti vrácení zboží do 30 dnů za podmínek uvedených zde: https://magnetickeseparatory.cz/vraceni-zbozi/ a zakoupit jiný typ magnetického separátoru. Těchto 30 dnů slouží právě pro vyzkoušení zboží, přičemž po uplynutí této lhůty může prodávající vrácení zboží odmítnout.

Copyright:

Nesouhlasíme, nepřejeme si a neudělujeme tímto nikomu žádný souhlas ke kopírování jednotlivých částí i celého textu. Je zakázána i obměna textu za použití shodných slovních spojení s výslednou významovou podobností a shodou s naším textem. Nepřejeme si a nesouhlasíme s jakýmkoliv umísťováním našeho textu kamkoliv na jiné webové stránky, do odborných časopisů, studií, závěrečných prací na středních a vysokých školách bez předchozího souhlasu firmy Magsy. V případě požadavku na použití našeho textu případně jeho částí nás kdykoliv kontaktujte.

13 dalších produktů ve stejné kategorii: