Magnetická deska MD 610x496x227 F

Doprava nad 1000 Kč ZDARMA

Magnetická deska MD 598x488x209 F
Přečtěte si prosím před objednáním produktu bezpečnostní a manipulační podmínky.

Cena dopravy

Zásilkovna od 60 Kč Doprava od 1000 Kč zdarma
62001
8595133916202
54 450,00 Kč/ks 45 000,00 Kč Bez DPH

Podrobnější text naleznete ZDE

Parametry

Typ Ferit
Délka 610 mm
Teplotní odolnost ? 45 °C
Výška 227 mm
Hmotnost (kg) 337
Šířka (mm) 496 mm

Důležité informace

Magnetický separátor nad pásový dopravník (magnetická deska) je vhodný pro separaci větších feromagnetických nečistot z lehce prostupných materiálů během jejich přepravy na pásovém dopravníku. Maximální rychlost dopravníkového pásu, který přepravuje materiál může být 1,5 metrů za sekundu. Jedná se o magnetickou desku, která vychytává feromagnetický kov a ten se na ní magnetickou silou zachytí a drží se. Magnetické kovy se následně ručně odstraňují. Instalace magnetické desky je možná pouze podle obrázkové galerie (bez výslovného souhlasu výrobce neinstalujte magnetickou desku jiným způsobem, než který je znázorněný na obrázcích). V případě, že Vám nejsou obrázky, které znázorňují příklady instalace magnetické desky jasné a jsou pro Vás nesrozumitelné, před nákupem magnetické desky se ujistěte u výrobce. Magnetická deska (magnetický separátor) je dodávána bez konstrukce k jejímu zavěšení/instalaci. Je osazena 4 ks závěsných ok, na které magnetickou desku zavěste. Konstrukce k zavěšení magnetické desky (není součástí dodávky) musí být dostatečně tuhá a pevná, aby nedocházelo k nechtěným vychýlením a přenosu případných vibrací na magnetickou desku. Doporučujeme použít výškově nastavitelné závěsy z důvodu možného nastavování výšky zavěšení magnetické desky a tak se přiblížit blíže k přepravovanému materiálu z důvodu větší efektivity.

Pojmem feromagnetické nečistoty, který v tomto textu požíváme, jsou myšleny výhradně plně magnetické kovy jako železo, nikl, kobalt a slitiny obsahující železo nikoliv paramagnetické, velmi jemně magnetické materiály. Feromagnetické nečistoty o frakci (velikosti) od průměru 20 mm do průměru 100 mm případně srovnatelné v rozměru 20x20x20 mm – 100x100x100 mm, maximální váhy 5 kg/1 kus. Popisem výše je myšlena pravidelná velikost těchto kovových feromagnetických nečistot. V případě, že hrozí výskyt ostrých kovových feromagnetických nečistot/předmětů, může dojít k poškození/proražení magnetické desky. V tomto případě je nutná pravidelnější kontrola stavu spodní strany magnetické desky.

Velmi zásadní vliv na kvalitu magnetické separace (vychytávání kovových feromagnetických nečistot) má umístění magnetické desky co nejblíže k přepravovanému materiálu a jeho výška (výška přepravovaného materiálu) na přepravním páse. Výška přepravovaného materiálu nesmí přesáhnout 100 mm (u některých typů materiálů i méně, viz. výpis materiálů níže) v celé jeho přepravované šíři a vzdálenost magnetické desky od horní hrany přepravovaného materiálu nesmí přesáhnout 100 mm (tím je myšlena vzdálenost po spodní plochu magnetické desky). Velmi důležité, pro dosažení maximální účinnosti, je také odstranění všech magnetických kovových částí přepravního pásu v místě, kde je magnetická deska instalována, válečkové stolice musí být nahrazeny nemagnetickými případně v části, kde je magnetická deska instalována úplně vyřazeny, část nosné konstrukce přepravního pásu pod magnetickou deskou musí být nahrazena nemagnetickou ocelí, v případě instalace nad vratný válec přepravního pásu musí být i zde vyloučena přítomnost magnetických železných konstrukcí a prvků, stejně tak i vratný válec musí být vyměněn za nemagnetický. Dále nesmí být přepravní pás osazen kovovými/magnetickými unašeči. V případě zavěšení nad přepravní pás, který je pod úhlem, musí být i magnetická deska instalována pod shodným úhlem, aby výška jejího zavěšení byla ve všech bodech nad přepravním pásem shodná. Nedodržení tohoto má za následek výrazné snížení magnetické přítažné síly magnetické desky.

Upozorňujeme také na nutnost zachování dostatečného manipulačního prostoru kolem nainstalované magnetické desky pro bezpečný pohyb dvou osob a to hlavně z důvodu jejího čištění (odstraňování nachytaných feromagnetických nečistot) a z důvodu údržby, případných oprav a servisů. Stejně tak je z těchto důvodů nezbytné zachovat pochozí možnost kolem celé magnetické desky. Není dovoleno obsluhovat, udržovat a servisovat magnetickou desku ze žebříků a jakýchkoliv nestabilních, bezpečnostními techniky neschválených, plošin. V případě, že toto nejste schopni zajistit, je potřeba pro každý servisní zásah/opravu/údržbu magnetickou desku demontovat a servisovat ji v místě, kde je zajištěna maximální bezpečnost servisních pracovníků. Pro jednodušší demontáž doporučujeme nainstalovat odpovídající zvedací zařízení přímo do místa nad magnetickou desku tak, aby ji bylo možno kdykoliv bezpečně demontovat. Toto zvedací zařízení není součástí dodávky magnetické desky.

Jestliže toto výše uvedené nejste schopni z jakýchkoliv důvodů zajistit, Vaše technologie Vám to neumožňuje, případně existují jiné okolnosti, kontaktujte před nákupem tohoto výrobku naše techniky a vyškolené pracovníky, kteří Vám poradí a doporučí, jak instalovat jiným způsobem. 

Lehce prostupnými materiály (pojem, který v tomto textu používáme) jsou takové materiály, které se dobře sypou, neklenbují se, nejsou lepivé, jsou suché a zbavené hrudek, jsou pravidelných tvarů a rozměrů. Příklady takových materiálů, přepravovaných také na přepravních pásech uvádíme níže. Maximální frakce (rozměr) a pravidelnost rozměrů přepravovaného materiálu může být do maximálního rozměru průměr 15 mm (15x15x15 mm). Pro některé materiály i méně, uvádíme vždy tam, kde se vyžaduje menší frakce.

* Příklady materiálů, ze kterých můžete pomocí této magnetické desky vychytávat magnetické nečistoty: 

 • asfalt drcený (frakce maximálně 5 mm, výška na přepravním páse max. 30 mm)
 • cement
 • cereálie, různé druhy
 • cukr krystal
 • cukr moučka
 • čočka
 • drcená štěpka (maximální frakce 5 mm)
 • drcené kakaové boby
 • drcené kabely (POZOR! nerezové ani jiné barevné kovy magnetický separátor nevyseparuje, maximální frakce 3-5 mm)
 • drcené kamenivo (maximální frakce 5 mm, výška přepravovaného materiálu max. 30 mm)
 • drcené PET láhve
 • drcené plastové výlisky
 • drcené plasty
 • drcené pneumatiky (frakce do 10 mm, výška přepravovaného materiálu max. 50 mm)
 • fazole (všechny druhy)
 • gumárenský regranulát
 • gumová drť
 • hlína pro výrobu cihel (frakce max. 3 mm, výška přepravovaného materiálu max. 30 mm)
 • hrách
 • chilli semínka
 • kakao
 • kámen drcený (maximální frakce 5 mm, výška na přepravním páse max. 30 mm)
 • kovový šrot (drcený na frakci max 5 mm, POZOR! nerezové ani jiné barevné kovy magnetický separátor nevyseparuje)
 • komunální odpad nedrcený (nutno dodržet rozprostření po celé šíři přepravního pásu, maximální výška materiálu 50 mm)
 • komunální odpad podrcený (maximální frakce 7 mm)
 • krmiva pro zvířata
 • kukuřice
 • lepek
 • mák (možno použít i pro celé makovice)
 • masokostní moučka
 • mletá kukuřice
 • mouka
 • nedrcené kakaové boby (výška přepravovaného materiálu max. 50 mm)
 • pelety (výška přepravovaného materiálu max. 50 mm, frakce max. 10 mm)
 • písek (výška přepravovaného materiálu max. 30 mm)
 • plastová drť
 • plastový granulát a regranulát
 • popel (ne žhavý ale zchlazený na pracovní teplotu magnetického separátoru)
 • potravinářské sypké směsi
 • sušené cukerné řízky (po vylisování nadrcené na maximální frakci 7 mm)
 • struska ve spalovně (nesmí být horká, maximálně 40 °C, maximální výška na přepravním páse 30 mm)
 • sezamová semínka
 • sklářský písek
 • sklo (drcené na frakci max 30x30x30 mm, průměr 30 mm, maximální výška 30 mm, při frakci 20x20x20 mm, průměr 20 mm může být výška materiálu 40 mm, častěji kontrolujte spodní část magnetické desky)
 • slévárenský písek
 • sója
 • stavební hmoty (sypké materiály do maximální frakce 2 mm a výška materiálu na přepravním páse max. 30 mm)
 • sušená čokoláda
 • sušená syrovátka
 • sušené bylinky
 • sušené instantní polévky
 • sušené koření (jemně mleté nebo velmi jemně nadrcené, maximální frakce 3 mm)
 • sušené mléko
 • sušený kokos
 • strouhanka (mletá i drcená)
 • sypké škroby např. kukuřičný
 • štěrk (maximální frakce 5 mm, výška na přepravním páse max. 30 mm)
 • vápenec (maximální frakce 5 mm, výška na přepravním páse max. 30 mm)
 • vápno mleté (mleté na max. frakci 2 mm, výška na přepravním páse max. 30 mm)

 

Magnetický separátor nepoužívejte v případě že:

 • se Vaše podmínky liší od námi popsaných
 • nejste si jisti, jaké magnetické kovy Váš materiál obsahuje
 • nenašli jste v popisu výše materiál, ze kterého potřebujete magnetické kovy vychytávat
 • nemůžete splnit kteroukoliv z výše popsaných podmínek pro jeho instalaci a používání

V tomto případě není vhodný pro Vaše použití. Kontaktujte prosím naše techniky pro vytipování vhodného magnetického separátoru pro Vaše výrobní podmínky.

Magnetický separátor neslouží:

 • k magnetické separaci žádných nerezových ocelí, ani takových, které byly již podrceny nebo nějakým způsobem mechanicky znehodnoceny/zdeformovány
 • k separaci, vychytávání žádných nemagnetický barevných kovů
 • jako magnetický dopravník pro manipulaci nebo přemisťování železných předmětů

Magnetický separátor slouží výhradně k účelům popsaným výše. V případě, že jste něčemu nerozuměli případně máte pochybnosti, kontaktujte před nákupem naše odborníky z obchodně- technického oddělení pro nabídku jiného typu magnetického separátoru případně pro upřesnění informací, které potřebujete vědět.

Tento magnetický separátor není určen pro použití v žádném prostředí, které je klasifikováno jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Pro případ, že potřebujete magnetický separátor s možností jeho použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, kontaktujte nás, prosím.

Magnetický separátor je určen k použití/instalaci jak ve vnitřním prostředí, tak ve venkovním prostředí. U venkovního prostředí se nepředpokládá a není dovoleno instalovat a používat magnetický separátor bez zastřešení. Na magnetický separátor nesmí pršet, sněžit a svítit přímé sluneční záření.  Upozorňujeme, že v případě instalace ve venkovním prostředí může být přepravovaný materiál ovlivněn povětrnostními vlivy a nemusí být dodrženy požadavky na vlastnosti materiálu pro správnou funkci magnetického separátoru.

Magnetickou desku pravidelně čistěte, aby na ní nebylo velké množství feromagnetických nečistot. Jestliže je feromagnetických nečistot mnoho a magnetická deska se nečistí dochází k výraznému snížení magnetické síly. Při čištění dodržujte bezpečnost práce a používejte ochranné pracovní rukavice a brýle. Nepřibližujte se k desce s žádnými kovovými (magnetickými) předměty.

 

Postup měření magnetické indukce

Měření je provedeno standardním gaussmetrem se sondou o tloušťce 0,75 mm v místech znázorněných na obrázku níže. Po změření všech pozic přímo na magnetické desce zapíšeme průměrnou hodnotu a tu uvádíme do certifikátu. Měříme přímo na magnetické desce a dále potom ve vzdálenosti 100, 200 a 300 mm. Tyto hodnoty v certifikátu neuvádíme. V certifikátu uvádíme hodnoty naměřené přímo na magnetické desce.

Postup měření odtrhové síly

Měříme leštěným ocelovým etalonem o průměru 10 mm a výšce 20 mm. Měření je provedeno v místech uvedených na obrázku. Po změření vypočteme průměrnou hodnotu a tu uvádíme do certifikátu. 

Pro vaši informaci 10 N = cca 1 kg.

Jako potvrzení o měření a garanci naměřených hodnot vystavujeme a součástí dodávky každého kusu magnetické desky je originální měřící protokol vystavený právě pro Vaši konkrétní magnetickou desku (na protokolu uvádíme skladové a výrobní číslo).

Copyright:

Nesouhlasíme, nepřejeme si a neudělujeme tímto nikomu žádný souhlas ke kopírování jednotlivých částí i celého textu. Je zakázána i obměna textu za použití shodných slovních spojení s výslednou významovou podobností a shodou s naším textem. Nepřejeme si a nesouhlasíme s jakýmkoliv umísťováním našeho textu kamkoliv na jiné webové stránky, do odborných časopisů, studií, závěrečných prací na středních a vysokých školách bez předchozího souhlasu firmy Magsy. V případě požadavku na použití našeho textu případně jeho částí nás kdykoliv kontaktujte.

 

3 dalších produktů ve stejné kategorii: