Často kladené otázky k magnet fishingu
   31. 05. 2023     Magnety pro každý den    Comments 0
Často kladené otázky k magnet fishingu

Co je to magnet fishing?

Magnet fishing je aktivita, která spočívá v používání silného magnetu na rybářském prutu nebo laně k odlovu kovových předmětů z vodních toků, jezer, kanálů nebo přístavů. Princip magnet fishingu je jednoduchý. Obvykle silný neodymový magnet, je přivázán na konec lana, a poté se spouští do vody. Když magnet přilne kovovému předmětu, můžete ho pomalu vytáhnout. Mezi nejčastěji nalezené předměty patří staré mince, klíče, nářadí, zbraně, staré kovové předměty a další ztracené předměty.

Jaké vybavení potřebuji?

Klíčovou výbavou je silný magnet, který je schopen přitáhnout kovové předměty z vody. Nejčastěji se pro magnet fishing používají neodymové magnety, které mají vysokou magnetickou sílu. Mějte na paměti, že silné magnety mohou být nebezpečné, proto s nimi manipulujte opatrně a dbejte bezpečnostních opatření.

Rybářský prut nebo lano, které přivážete k magnetu. Spolu s ním budete moci spustit magnet do vody a vytahovat nalezené předměty. Zvolte kvalitní a pevný prut nebo lano, které vydrží zátěž a nepřetrhne se při vytahování těžších předmětů.

Další možná výbava jsou ochranné rukavice. Tento ochranný prvek vám poskytne ochranu před možnými nebezpečími, jako jsou ostré hrany nalezených kovových předmětů.

Nádoba nebo kbelík na nalezené předměty a vhodné oblečení a obuv.  

Co znamená počet kilogramů u magnetu?

Počet kilogramů u magnetu se obvykle odkazuje na jeho odtrhovou sílu, která značí schopnost magnetu přitahovat kovové předměty. V kontextu magnet fishingu, kdy je magnet používán k odlovu kovových předmětů z vody, odtrhová síla je důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost a efektivitu této činnosti.

Tato síla se obvykle udává v kilogramech (kg) nebo v Newtonech (N). Vyšší číslo kilogramů nebo Newtonů znamená silnější magnet s větší odtrhovou silou.

Při výběru magnetu pro magnet fishing je tedy vhodné brát v úvahu nejen jeho sílu, ale také další faktory, jako je rozměr a tvar magnetu a jeho odolnost vůči korozi.

Jaký magnet si vybrat?

Jedním z nejdůležitějších faktorů je výše zmiňovaná odtrhová síla. Čím vyšší je hodnota, tím více bude magnet schopen přitáhnout těžší kovové předměty. Doporučuje se vybrat magnet s tahovou silou minimálně 100 kg, který by měl být dostatečně silný pro běžné magnet fishingové potřeby.

Nejčastěji se pro magnet fishing používají neodymové magnety, které mají vysokou magnetickou sílu. Při výběru neodymového magnetu se ujistěte, že je odolný vůči korozi a má dostatečnou ochranu proti poškození.

 

Velikost a tvar magnetu mohou také ovlivnit jeho použitelnost. Větší magnety obvykle nabízejí vyšší odtrhovou sílu, ale mohou být těžší a hůře se s nimi manipuluje. Pokud například plánujete lovit ve vodách, kde by se mohlo objevit větší množství překážek, bude lepší, když si zvolíte magnet menšího tvaru, který se lépe dostane do úzkých prostor.

Jaký je rozdíl mezi klasickým a oboustranným magnetem?

Rozdíl mezi klasickým a oboustranným magnetem spočívá v jejich magnetické polaritě a orientaci magnetického pole.

Klasický magnet je nejčastěji známý jako unipolární magnet, což znamená, že má dva konce, které jsou označeny jako severní pól a jižní pól. Severní pól přitahuje jižní pól a naopak.

Oboustranný magnet, známý také jako bipolární magnet, má magnetickou polaritu na obou stranách. To znamená, že magnet má na jedné straně severní pól a na druhé straně jižní pól. Tím vytváří obě strany magnetu přitažlivou sílu.

Pro magnet fishing se obvykle používají klasické magnety s jednou magnetickou polaritou.

Jaké lano si vybrat?

Magnet fishing vyžaduje pevné a odolné lano, které dokáže zvládnout zátěž při vytahování těžkých kovových předmětů. Vyberte lano s dostatečnou tahovou silou a nosností, která bude schopna snést odhadovanou váhu předmětů. Doporučuje se vybrat lano s tahovou silou minimálně 250 kg.

Vybrat si můžete ze tří různých materiálů. Nylonová lana jsou odolná vůči opotřebení a mají dobrou nosnost. Polypropylenová lana jsou lehká a odolná proti vlhkosti, ale mají nižší tahovou sílu. Kevlarová lana jsou extrémně odolná a mají vysokou nosnost, ale jsou dražší.

Jak uvázat uzel?

Jeden z nejvíce používaných uzlů je tzv. uzel na osmičku. Uzel na osmičku je snadno uvázatelný a rychle se povoluje po vytažení předmětu. Přesto je důležité pravidelně kontrolovat stav uzlu a lana během magnet fishingu, zejména pokud se dostanete do kontaktu s těžšími předměty.

Jak zvýším šanci, že najdu zajímavý nález?

Zaměřte se například na historická místa, jako jsou staré mosty, přístavy, břehy jezer, jezera s veřejným přístupem, staré skládky nebo oblasti, kde se často a hojně vyskytují lidé. Pokud je to možné, zkuste hledat místa, která nebyla příliš často prozkoumána jinými magnet fishery.

Silný neodymový magnet s vysokou tahovou silou vám umožní přitáhnout těžší a větší kovové předměty. Při vyhazování magnetu do vody se snažte pokrýt co největší plochu dna. Poté pomalu a pečlivě vytahujte magnet a zkontrolujte, zda se na něm nezachytil nějaký předmět.

Po každém vytáhnutí magnetu z vody je vhodné odstranit nalepené kovové předměty. Tím zajistíte, že magnet bude připraven na další použití a nebude zbytečně ztrácet tahovou sílu.

Není to nebezpečné?

V obecné rovině magnet fishing nebezpečný není, stačí dodržovat základní pravidla, která vám pomohou zůstat v bezpečí. Buďte obezřetní při chůzi po kluzkém břehu a vyhněte se příliš hlubokým nebo nebezpečným oblastem a silnému toku.

Pokud najdete kovové předměty, mějte na paměti, že mohou být ostré, rezavé nebo nebezpečné. Buďte opatrní při manipulaci s nimi a používejte ochranné rukavice. Některé nalezené předměty mohou být také nebezpečné, jako například munice nebo chemické kontejnery. V takových případech byste se měli okamžitě kontaktovat místní orgány zodpovědné za odstranění nebezpečných materiálů.

Není to zakázané?

Magnet fishing může být regulován nebo zakázán na určitých místech, zejména pokud se jedná o kulturní nebo ekologicky chráněná místa. Předtím, než začnete provozovat magnet fishing, se informujte o místních zákonech, pravidlech a nařízeních týkajících se této činnosti. Dodržujte tato pravidla a respektujte soukromý majetek a životní prostředí.

Co dělat, když se magnet zasekne?

Pokud je magnet zaseknutý, zkuste s ním jemně pohybovat nahoru a dolů, zatímco ho pomalu vytahujete. Tímto pohybem by se mohl uvolnit a oddělit od předmětu.

Pokud se magnet nechce uvolnit, zkuste ho vytahovat pod jiným úhlem.

Zkuste použít dlouhou tyč nebo jiné páčidlo.

Jaké nálezy mohu najít?

Při magnet fishingu můžete najít různé předměty, jako například: staré hřebíky, šrouby, matice, ocelové trubky, klíče, kovové nářadí, šperky, jako jsou náramky, řetízky nebo prsteny, zbraně, jako jsou pistole, nože nebo pušky, ale také staré mince, vojenské vybavení, nebo keramiku. V některých případech můžete nalézt stará kola, části vozidel nebo vraky vozidel.

Ztratí magnet svou magnetickou sílu?

Při samotném magnet fishingu magnet obvykle neztratí svoji magnetickou sílu.

Nicméně, magnet může postupně ztrácet malé množství své magnetické síly v průběhu času. To může být způsobeno vlivem různých faktorů, jako je teplo, vibrace, mechanické namáhání nebo vystavení vlivům vnějšího magnetického pole.

Mohu najít zlato?

Teoreticky to možné je, pokud je součástí zlatého předmětu i magnetický kov. Nicméně je důležité uvědomit si, že čisté zlato samo o sobě není magnetické. Zlato je kov s nízkou magnetickou permeabilitou, což znamená, že není příliš citlivé na magnetické pole a nemá tendenci se přitahovat k magnetům.

Comments

Log in or register to post comments