Feritové magnety - časté otázky

UPOZORNĚNÍ: Obchodní společnost MAGSY, s.r.o. tímto zákazníka upozorňuje, že skutečnosti uvedené v této sekci „tipy“ nejsou odborným poradenstvím, na jehož základě by docházelo k závaznému popisu technických vlastností nabízených produktů či vymezení vhodnosti jejich užití ke konkrétním účelům. Pokud tedy zákazník bude mít zájem o poradenství ve smyslu dříve uvedeného, je možné za tímto účelem využít služby odborného poradenství dostupné ZDE.

  1. Jsou feritové magnety vodivé?
  2. Co se stane když spojím dohromady neodymový magnet s magnetem feritovým?

Jsou feritové magnety vodivé?

Ano i feritové magnety jsou vodivé. Děti se mohou pokusit vložit magnety do zásuvky a způsobit tak úraz elektrickým proudem. Ujistěte se, že si děti takovým způsobem nehrají s magnety.


Co se stane když spojím dohromady neodymový magnet s magnetem feritovým?

Silné neodymové magnety mohou způsobit změnu směru magnetizace případně úplnou demagnetizaci (ztrátu magnetické síly) u feritových magnetů. Proto k sobě nepřibližujte a nespojujte dohromady neodymové magnety s magnety feritovými. Skladujte je ve vzdálenosti minimálně 10 cm od sebe.