Břemenové magnety - časté otázky

UPOZORNĚNÍ: Obchodní společnost MAGSY, s.r.o. tímto zákazníka upozorňuje, že skutečnosti uvedené v této sekci „tipy“ nejsou odborným poradenstvím, na jehož základě by docházelo k závaznému popisu technických vlastností nabízených produktů či vymezení vhodnosti jejich užití ke konkrétním účelům. Pokud tedy zákazník bude mít zájem o poradenství ve smyslu dříve uvedeného, je možné za tímto účelem využít služby odborného poradenství dostupné ZDE.

  1. Jsou nějaké bezpečnostní pravidla manipulace s břemonovými magnety?
  2. Jaký je kroutící moment (přibližně) k otočení páky u modelu BM-B300? Lze jej upravit na automatické přepínání?

Jsou nějaké bezpečnostní pravidla manipulace s břemonovými magnety?

Základním pravidlem manipulace s břemenovými magnety je nevyskytovat se pod břemenem při přemisťování. V případě potřeby "posouvat" s břemenem je nutné jej neuchopovat ani se nedotýkat ze spodní strany, tak aby se žádná část těla nedostala pod břemeno. Čtěte prosím důkladně návod k obsluze.


Jaký je kroutící moment (přibližně) k otočení páky u modelu BM-B300? Lze jej upravit na automatické přepínání?

Kroutící moment u břemenových magnetů nejde přesně vyjádřit. Jsou navrženy pro manuální (ruční) přepínání, jakákoli úprava na automatické přepínání by znamenala velký zásah do magnetu, který jako výrobci rozhodně nemůžeme schválit. Po úpravě magnet nelze certifikovat. Jinými slovy magnet by nebyl certifikován na takové používání, což by znamenalo problém v bezpečnosti práce.